hatteres open eredeti

Távkapcsolat az OPEN-nel

Elérhetőségeink!

A vonalas számokon hétfőtől - csütörtökig +36-1 399 0659, +36-1 399 0660,
mobil számainkon hétfőtől - péntekig vagyunk elérhetők. (lásd: Kapcsolatok )

Frissítve: 2019.05.06

Jelenleg 1 vendég és 0 felhasználó van vonalban.

HUMÁN Humán erőforrás


(az ár Nettó ár, az ÁFA-t nem tartalmazza!)

 

 

A HUMÁN rendszer XBase++ programnyelven készült, Windows 9X/ME/NT/XP operációs rendszer alá.

Grafikus felületen üzemelő, könnyen kezelhető rendszer, amelynek alapvető feladata a munkavállalók személyi és munkaügyi adatainak – és ahol üzemeltetik az általunk fejlesztett IZISZ illetményszámfejtő rendszert ott az átvett illetmény adatainak - nyilvántartása. Ezen adatok alapján rugalmas lekérdezési rendszer biztosítása, részletes és összesített kimutatások elkészítése.

A személyi adatok törzsadat állománya tartalmazza a – jelenlegi kézi nyilvántartást tartalmazó – “Személyi adatlap” minden adatát.

A jelentkezők adatainak állománya nyilvántartja azoknak a személyeknek az adatait akik közül - státusz üresedés esetén - kiválasztható a munkakör betöltésére alkalmas pályázó. A megfelelő munkatárs kiválasztását segíti az adatok szűrése, lekérdezhetősége. A Kinevezés parancs véglegesítésekor az adatok a személyi adatok törzsállományába kerülnek át.

A rendszer parancskészítő menüpontja a kialakított sablonok alapján elkészíti az egyéni parancsokat, véglegesítés után - a megfelelő példányszámban - kinyomtatja azokat. Az egyéni parancsok készítése során ellenőrzi az adatösszefüggéseket, ezzel megakadályozza a helytelen adatokat tartalmazó parancs készítését.

A parancsok véglegesítése során a program a törzsadatokat automatikusan módosítja.

A nyomtatványkészítő modul, segíti tetszőleges formájú és adattartalmú dokumentumok gyors elkészítését.

Az évvégi feladatok elvégzését hatékonyan támogatja a dolgozók szabadságának, és a szolgálati idők évenkénti újraszámításának automatikus elvégzése.

A “Következő havi feladatok”-ról a program - időszakváltáskor - a rendszer indításakor automatikusan listát készít.

Output adatokat állít elő az IZISZ illetményszámfejtő rendszer felé.

Ahol nem az IZISZ rendszerrel történik az illetményszámfejtés, lehetőséget biztosítunk az illetmény adatok kézi felvitelére.

Adatvédelem

A rendszer több szintről is védettséget élvez. Az első szint a cégazonosító és a belépési jelszó, mely ismerete nélkül meghiúsítja a belépést az illetéktelen felhasználó számára.

A belső védelmet hierarchikus jogosultsági rendszer biztosítja, amelyet az arra kijelölt személy oszt ki, az illető dolgozó, felhasználó munkaköre alapján. A felhasználói jogosultságon túl, a rendszer programozása is kiszolgálja azt a mindenkori jogos igényt, hogy adatvesztés ne fordulhasson elő.

Ezt a feladatot olyan mentési eljárás alkalmazása oldja meg, amely lehetővé teszi, hogy az "utolsó" állapot mindig megtalálható vagy előállítható legyen.

Nem utolsó sorban említendő meg a Rendszergazda feladatkörébe utalt programfunkciók használata, mert azokhoz a funkciókhoz, amelyek bővebb szakmai ismereteket feltételeznek és helytelen futtatásuk a rendszer állományainak sérüléséhez vezethetnének, csak ebben a jogosultságban lehet hozzáférni.

Archív adatok tárolása

A személyi nyilvántartás szempontjából kiemelt jelentőségű adatokat változás esetén a rendszer archiválja, ezzel biztosítva a régi adatok visszakereshetőségét.

Hálózati üzemeltetés

A rendszer futtatható egy munkahelyes (mono) és hálózati üzemmódban is. Ez azt jelenti, hogy egyszerre több munkahelyről is igénybe lehet venni a rendszer szolgáltatásait. Az egyszerre működő munkahelyek teljesen egyenrangúak, nincs közülük kitüntetett szerepű.

HELP segélyhívás

A kódolt adatok beviteléhez mindig rendelkezésünkre áll az F1 segélyhívó Help billentyű.

Listatár

Listák, kimutatások készítésekor a lista, mentését követően, a listatárba kerül. A “Listatár”-ban tárolt állományok bármikor megjeleníthetők a képernyőn és kinyomtathatók, mindaddig, amíg a Listatárból nem töröltük.

"Keresés" a rendszerben

Azoknak az állományoknak a lekérdező vagy karbantartó ablakaiban, ahol több adatsorból, esetleg több rendezettség szerint lehet választani (pl. Kódtár vagy Dolgozó törzs) rendelkezésre áll egy bizonyos KERESŐ adat mező, ahova a keresett adat karaktereit beírva a kiemelés arra a sorra áll, ahol a beírt karakterig azonosította az adatot.