hatteres open eredeti

Távkapcsolat az OPEN-nel

Elérhetőségeink!

A vonalas számokon hétfőtől - csütörtökig +36-1 399 0659, +36-1 399 0660,
mobil számainkon hétfőtől - péntekig vagyunk elérhetők. (lásd: Kapcsolatok )

Frissítve: 2019.05.06

Jelenleg 10 vendég és 0 felhasználó van vonalban.

OPEN-TÁRHÁZ társasházi nyilvántartó


(az ár Nettó ár, az ÁFA-t nem tartalmazza!)
Többfelhasználós verzió esetén átalánydíjas szerződés szerinti havidíj.

   

Egyszeres könyvvitelt vezető Társasházak, Lakószövetkezetek NAPLO II könyvelési és a tulajdonosok (lakók) kötelezettségeit nyilvántartó rendszere.

A rendszer készítésének célja

Az OPEN-TÁRHÁZ rendszer az egyszeres könyvvitelt (NAPLO II) vezető Társasházak, Lakóparkok, Lakásszövetkezetek, Ingatlankezelők és egyéb Lakóközösségek ügyvitelét, illetve komplett kezelését végzők részére készült. A rendszer kidolgozásánál alapvető követelmény volt a pénzügyi előírások, Társasházakra, Lakásszövetkezetekre, stb. vonatkozó törvények előírásai, valamint a kialakult szokások figyelembevétele.Az OPEN-TÁRHÁZ rendszer mindazoknak az elvárásoknak megfelel, melyek jelentkeznek egy, bárhol letelepíthető rendszerrel szemben és melynek felhasználásával egy lakásszövetkezet vagy társasház el tudja látni mindazokat a törvény által előírt feladatait, adatszolgáltatásait, melyek a normális működéséhez elengedhetetlenül szükségesek.

A számítógépes feldolgozás magába foglalja a következő előnyöket:

 • Gyors adatszolgáltatás, Pontosság,
 • Csökkenő munkaráfordítás,
 • Egységesség,
 • Jogszerűség, Szabályszerűség,
 • Bizonylati fegyelem betartása.

Az OPEN-TÁRHÁZ rendszer olyan adatszolgáltatásra képes, amely lehetővé teszi:

 • A társasházakra, lakóparkokra, lakásszövetkezetekre, egyéb lakóközösségekre vonatkozó adatállományok létrehozását, karbantartását,
 • A gazdálkodás során keletkezett bizonylatok előállítását és a beérkezett bizonylatok feldolgozását,
 • A rögzített adatok és adatkapcsolatok ellenőrzését,
 • A feldolgozott bizonylatok adatainak kiértékelését, elemzését,
 • A gazdálkodásra vonatkozó összefüggések kiértékelését, elemzését, és az elemzések alapján a tervezés elkészítését,
 • Adatszolgáltatást a Tulajdonosok, Lakók, hatóságok felé,
 • Értesítések, felszólítások, levelek készítését,
 • A gazdálkodással kapcsolatos eljárások beindításának információkkal való alátámasztását.

A rendszer az egyszeres könyvvitelt vezető Társasházak (Lakóparkok, stb.) Lakásszövetkezetek teljes körének biztosítja az egységes, jogszabályoknak megfelelő nyilvántartások, kimutatások vezetését és a Tulajdonosok, Lakók, Bérlők részére készített elszámolásokat. A rendszer elsősorban a kisebb lakásszámú Társasházaknak készült, de paraméterezhető vezérlése alkalmassá teszi nagy, akár több száz lakásos Lakásszövetkezetek feldolgozására is.

A rendszer kialakításkor fontos szempont volt, hogy az adatok rögzítéséhez egy bizonylatot a lehetőségekhez képest csak egyszer kelljen kézbe venni és az adatok bevitelének helyességét azonnal, összefüggéseiben lehessen ellenőrizni. A kartonok megszűnése, az adatok képernyős megtekintése és tetszőleges szempontok szerinti listázása egyszerűbbé, pontosabbá és gyorsabbá teszi az ügykezelést.

Az OPEN-TÁRHÁZ rendszer, mint törzsrendszer a különböző típusú bizonylatok rögzítésével biztosítja az egyszeres könyvvitellel, a tulajdonosi és bérlői befizetésekkel kapcsolatos teendők végrehajtását, opcionális alrendszereivel, pedig a házipénztárral, a számlázással, bejövő számlák feldolgozásával kapcsolatos feladatok elvégzését.

A szakterület, aminek ügyvitelét a program lefedi, nem homogén. A lakóközösségek csak elméletileg hasonlítanak egymáshoz, gyakorlatban mindegyik egyéni környezetben, egyéni sajátosságokkal, a Tulajdonosok, Lakók egyéni szociális problémáival, erkölcsi hozzáállásával rendelkezik. Mások a vagyoni helyzetük, a fizikai, műszaki adottságaik, a rendelkezésükre álló karbantartó és ügyviteli személyzetük, a számítógépparkjuk, a Tulajdonosok, Lakók elvárásai a Társasház, Lakásszövetkezet tevékenységével szemben, stb. Tehát mindegyik egy egyéniség, még akkor is, ha mutat közös elemeket más Társasházakkal, Szövetkezetekkel. Ezért e rendszer adatainak egy része nem változtatható, más adata viszont szabadon paraméterezhető.

A rendszer áttekintése

Mivel nem lehet olyan rendszert készíteni, amelyik mindegyik Társasháznak, illetve Lakásszövetkezetnek megfelel, és nem tartalmaz számára felesleges elemeket, az OPEN-TÁRHÁZ rendszer egy törzsrendszerből és a modulárisan hozzákapcsolható opcionális alrendszerekből épül fel.

A törzsrendszer képezi a vázát az egyes felhasználónál kialakításra kerülő aktuális rendszernek, amely a telepítési igényeknek megfelelően, külön-külön jól elhatárolható elemekből épül fel. Maga a törzsrendszer is több elemből (alrendszerből) tevődik össze, melyeket egy menürendszer foglal egységbe. Ez a menürendszer biztosítja a kapcsolódó alrendszerek beilleszkedését az egységes rendszerbe.

A törzsrendszer szerkezetébe beépülve az alábbi alrendszerek találhatók:

 • Egyszeres könyvvitel
 • Tulajdonosi és bérlői befizetések feldolgozása és tagi nyilvántartás. Banki terhelési megbízások és befizetések feldolgozása, amely a Tulajdonosi befizetések törzsadatait használva a bank által megadott adatstruktúrák szerint működik (CSOB). Hátralékosok kimutatása, csekknyomtatás

Egyéb ügyviteli feladatok elvégzésére igény szerint, a törzsrendszer szerkezetéhez illeszkedve az alábbi alrendszerek kapcsolhatók:

 • Számlázás
 • Bejövő számlák nyilvántartása, átutalások, csekknyomtatás
 • Házi pénztár, deviza pénztár, bevételi, kiadási pénztárbizonylatok

A program az egyszerű NAPLÓ II könyvelésen kívül analitikát (vevő, szállító) és elszámolási egység (ház, lépcsőház) szerinti nyilvántartásokat is vezet, ezért az alkalmazott oszlopkiosztás bővebb a NAPLÓ II hagyományos oszlopainál. A program, a tablók elkészítésénél lehetőséget ad a tárolt adatok teljes körének elemzésére vagy szűkítésre a NAPLÓ II hagyományos oszlopai szerint.