hatteres open eredeti

Távkapcsolat az OPEN-nel

Elérhetőségeink!

A vonalas számokon hétfőtől - csütörtökig +36-1 399 0659, +36-1 399 0660,
mobil számainkon hétfőtől - péntekig vagyunk elérhetők. (lásd: Kapcsolatok )

Frissítve: 2019.05.06

Jelenleg 3 vendég és 0 felhasználó van vonalban.

OPENLAK Lakásszövetkezeti társasházi komplex rendszer


(az ár Nettó ár, az ÁFA-t nem tartalmazza!)

 

Az OPEN-LAK rendszer a kettős könyvvitelt vezető lakásszövetkezetek, társasházak, ingatlankezelők és egyéb lakóközösségek ügyvitelét, illetve komplett kezelését végzők részére készült.

A rendszer kidolgozásánál alapvető követelmény volt a pénzügyi előírások, a lakásszövetkezetekre és társasházakra vonatkozó törvények előírásai, valamint a kialakult szokások figyelembevétele.Az OPEN-LAK rendszer mindazoknak az elvárásoknak megfelel, melyek jelentkeznek egy, bárhol letelepíthető rendszerrel szemben és melynek felhasználásával egy lakásszövetkezet vagy társasház el tudja látni mindazokat a törvény által előírt feladatait, adatszolgáltatásait, melyek a normális működéséhez elengedhetetlenül szükségesek.

A számítógépes feldolgozás magába foglalja a következő előnyöket:

 • Gyors adatszolgáltatás
 • Pontosság
 • Csökkenő munkaráfordítás
 • Egységesség
 • Jogszerűség
 • Szabályszerűség
 • Bizonylati fegyelem betartása.

Az OPEN-LAK rendszer olyan adatszolgáltatásra képes, amely lehetővé teszi:

 • A lakásszövetkezetekre, társasházakra vonatkozó adatállományok létrehozását, karbantartását,
 • A gazdálkodás során keletkezett bizonylatok előállítását és a beérkezett bizonylatok feldolgozását,
 • A rögzített adatok és adatkapcsolatok ellenőrzését,
 • A feldolgozott bizonylatok adatainak kiértékelését, elemzését,
 • A gazdálkodásra vonatkozó összefüggések kiértékelését, elemzését,
 • Az elemzések alapján a tervezés elkészítését,
 • Adatszolgáltatást a lakók, tulajdonosok, hatóságok felé,
 • Értesítések, levelek készítését,
 • A gazdálkodással kapcsolatos eljárások beindításának információkkal való alátámasztását.
 • A törvényszerűség betartását.
 • A lakók weben keresztül történő tájékoztatása (egyenleglekérdezés)

A rendszer a Lakásszövetkezetek, Társasházak teljes körének biztosítja az egységes, jogszabályoknak megfelelő nyilvántartások, kimutatások vezetését és a tulajdonosok, bérlők részére készített elszámolásokat. A rendszer elsősorban a nagy, akár több ezer lakásos Lakásszövetkezeteknek készült, de paraméterezhető vezérlése alkalmassá teszi a kis (pl. 6) lakásszámú társasházak adatainak feldolgozására is.

A rendszer kialakításkor további szempont volt, hogy új bizonylatot ne kelljen bevezetni, valamint minél több kartonrendszerű nyilvántartást lehessen megszüntetni. Fontos volt, hogy az adatok rögzítéséhez egy bizonylatot csak egyszer kelljen kézbe venni és az adatok bevitelének helyességét azonnal, összefüggéseiben lehessen ellenőrizni. A kartonok megszűnése, az adatok képernyős megtekintése és tetszőleges szempontok szerinti listázása egyszerűbbé, pontosabbá és gyorsabbá teszi az ügykezelést.

Az OPEN-LAK rendszer, mint törzsrendszer a különböző típusú bizonylatok rögzítésével biztosítja a kettős könyvvitellel, a tulajdonosi és bérlői befizetésekkel kapcsolatos teendők végrehajtását.

A szakterület, aminek ügyvitelét a program lefedi, nem homogén. A lakószövetkezetek csak elméletileg hasonlítanak egymáshoz, gyakorlatban mindegyik egyéni környezetben, egyéni sajátosságokkal, a lakók egyéni szociális problémáival, erkölcsi hozzáállásával rendelkezik. Mások a vagyoni helyzetük, a fizikai, műszaki adottságaik, a rendelkezésükre álló karbantartó és ügyviteli személyzetük, a számítógépparkjuk, a lakók elvárásai a szövetkezettel szemben, stb. Tehát mindegyik egy egyéniség, még akkor is, ha mutat közös elemeket más szövetkezetekkel. Egy hatalmas, bonyolult rendszer tudná csak kielégíteni az itt felsorolt és fel nem sorolt igényeket, de annak a kezelése olyan körülményes lenne, hogy nem szolgálná a rendszerrel szemben támasztott követelményeket.