OPEX multimédiás oktató, vizsgáztató


(az ár Nettó ár, az ÁFA-t nem tartalmazza!)

 

Az OPEX egy olyan Oktató és vizsgáztató rendszer a tananyag gyakorlásához és az elméleti tesztvizsgák lebonyolításához, mellyel az alábbi feladatok valósíthatók meg:

 • Több felhasználós (tetszőleges számú tanulói gépen működő) un. csoportos és egyedi gyakorló alrendszerekkel támogatja az oktatást és biztosítja a vizsgákra történő felkészítést.
 • Országos érdeklődésre számottartó témák esetén a tanulás és gyakorlás az üzemeltető honlapjáról is biztosítható on-line üzemmódban.
 • A “Gyakorlás módjának” és “Témakörének” kiválasztása, a gyakorolni kívánt kérdések számának meghatározása alapján egyedi vagy azonos kérdéssorokat generál minden tanulói gépre.
 • A gyakorlás befejezése után a program automatikusan értékeli a megoldásokat. Az elért eredmények és kérdésenkénti megoldások megtekinthetők a tanulói gépeken a “visszanézés” funkcióval.
 • A vizsgáztatás folyamatának - tetszőleges számú tanulói gépen futtatható - könnyen áttekinthető és egyszerűen kezelhető alrendszere.
 • A vizsgázókat egyenként hozzárendeli az egyes tanulói gépekhez.
 • Az egyes vizsgázókhoz tartozó témakör alapján egyedi kérdéssorokat generál a tanulói gépekre.
 • A vizsgázás befejezése után automatikusan értékeli a megoldásokat. Az értékelés után a “visszanézés” funkcióval a kérdésenkénti megoldások megtekinthetők.
 • Vizsgajegyzőkönyvet és egyedi értékelést készít, amely szükség esetén kinyomtatható.
 • Az “osztálynévsor”-ban tárolja az egyéni eredményadatokat.
 • Vizsgázónként “videofelvételszerűen” arhíválja a vizsgafolyamatot.
 • Az elméleti vizsgákkal kapcsolatos kérdések “Adatbank”-jának létrehozása és karbantartása során a kérdések és a hozzájuk tartozó válaszok szerkeszthetők. A kérdésekhez állókép, mozgókép, hangelemek és magyarázó szövegek hozzárendelhetők.
 • Az összeállított kérdés “Vizsgakész” képe megtekinthető.
 • A vizsga és gyakorló alrendszerek kérdésállományainak kialakításához leválogatja a “Vizsgakész adathalmaz”-t.

Gyakorló alrendszerek

Az OPEX Oktató és vizsgáztató rendszer “Gyakorló alrendszere - Több felhasználós alrendszer, amely egy “Tanári” gépen és tetszőleges számú “Tanulói” gépen futtatható

 • biztosítja a számítógépes oktatás lebonyolítását és a vizsgákra történő hatékony felkészítést.
 • Egyszerűen kezelhető billentyűzetről, egérrel vagy érintőképernyőn.
 • A képernyőn egyszerre csak egy kérdés látható, ezzel biztosítva a könnyen áttekinthető gyakorló felületet.
 • A “Tanári” gépen történik az oktatás (gyakorlás) folyamatának irányítása és az egyes tanulói gépek állapotának folyamatos figyelése. A “Tanári” gépről az oktató “betekinthet” bármelyik tanulói gépbe, melynek során a tanulói gép aktuális állapotát látja.
 • A gyakorlás témakörének - tantárgy, témakör - kiválasztása, a gyakorlás módjának és a kérdések számának meghatározása alapján egyedi vagy azonos kérdéssorokat generál minden tanulói gépre.
 • A gyakorlás befejezése után automatikusan elvégzi a megoldások értékelését. A tanuló “visszanézés”-sel megtekintheti az elért eredményeket és kérdésenkénti megoldásokat.
 • Az “Egyéni” gyakorló alrendszer - melynek működése és megjelenése hasonló az “Oktató és gyakorló” alrendszerhez - használata biztosítja a hallgatók önálló felkészülését.

A központi adatbank tulajdonosa a kiválasztott tananyagokból hallgatói CD-t készíthet, melynek használatával a tanuló önállóan gyakorolhatja az általa kiválasztott témakörbe tartozó kérdések megoldását.

A programcsomag lehetőséget ad kereskedelmi forgalomba hozható oktató CD-k előállítására is. Ebben az esetben az illetéktelen felhasználás elleni védelmet “kulcslemez” készítésével biztosíthatja.

Vizsgáztató alrendszer

A gyakorló alrendszerekkel történő oktatás “felkészíti” a hallgatókat a számítógépes vizsgáztató alrendszerrel történő vizsgázásra. Az “éles” vizsga során már nem okozhat gondot a program használata és kezelése.

 • Több felhasználós alrendszer, amely egy “Tanári” gépen és tetszőleges számú “Tanulói” gépen futtatható. Megjelenése, kezelése és működése hasonló a gyakorló alrendszerhez.
 • Kezeli az “Osztálynévsort”. Az osztálynévsorból összeállított vizsgázó csoport tagjaiból az egyes gépekhez hozzárendeli a tanulókat.
 • A vizsgafeltételeket tantárgyanként és témakörönként központilag lehet meghatározni, ezzel meggyorsítva a vizsgahelyeken a vizsgázás előkészítését.
 • Egy vizsgázó csoportban más-más tantárgyból vagy témakörből történő vizsgáztatás lehetőségét is biztosítja.
 • Az egyes tanulókhoz rendelt témakör alapján egyedi kérdéssorokat generál a tantárgyanként és témakörönként meghatározott vizsgafeltételek alapján.
 • Az azonos témakörből vizsgázók részére eltérő kérdéssorokat állít össze, ezzel elkerülhető a megoldás egymásról történő másolása.
 • A vizsgázók munkáját segíti, hogy az egyes kérdésekhez tartozó korlátozó paraméterekre “látványosan” felhívja a figyelmet.
 • Egy kérdés megoldása után automatikusan a következő megválaszolatlan kérdésre lép.
 • A vizsgázás során méri az egyes vizsgázók tiszta vizsgaidejét, az idő lejártakor leállítja a vizsgázás folyamatát. A vizsgázás befejezése után a megoldásokat automatikusan értékeli. Az eredmény a tanulói gépen látható. Az értékelés után a kérdésenkénti megoldások megtekinthetők.
 • Vizsgajegyzőkönyvet és egyéni értékelést készít. Az egyéni eredményadatokat az osztálynévsorban letárolja.
 • A vizsgafolyamatot “videofelvételszerűen” - vizsgázónként - arhíválja.
 • Lehetőséget ad a vizsgázás folyamatának felfüggesztésére és folytatására. A folytatás a felfüggesztett állapottól indul.
 • Biztosítja a “Vizsga papíron” lehetőségét is, ebben az esetben hagyományos tesztlapot nyomtat. A tesztlap kérdéseit is automatikusan generálja. Az értékeléshez “Kiértékelő listá”-t nyomtat a kézi tesztvizsga befejezése után.

Központi kérdésbank

A gyakorló és vizsgáztató alrendszerek kérdéseinek létrehozásához szükséges “Adatbank” kezelését és az alrendszerek működéséhez szükséges információk és adatállományok összeállítását biztosító alrendszer, mellyel az alábbi feladatokat lehet elvégezni:

 • Az “Adatbank” kérdéseinek összeszerkesztése (szöveg, állókép, mozgókép, hangelemek hozzárendelése külső forrásból) a többszintű besorolási lehetőségeknek megfelelően a hozzájuk tartozó válaszokkal, egyéb minősítésekkel vagy kiegészítő adatokkal együtt. Az összeállított kérdések a továbbiakban szerkeszthetők, szükség esetén javíthatók.
 • A válaszadás módja szerint eltérő típusú kérdések állíthatók össze.
 • A kérdések mellé tetszőleges hosszúságú magyarázó szöveg kapcsolható, amely a gyakorlás befejezése után a “visszanézés” során segítséget ad a helyes megoldás kiválasztásához.
 • Új - a meglévőkhöz hasonló - kérdések gyors létrehozását segíti egy már korábban létrehozott kérdés másolásával. A másolással előállított kérdések adatai módosíthatók.
 • Az összeállított kérdés “Vizsgakész” képe megtekinthető.
 • A kérdések listázhatók a kérdésazonosítók megfelelő intervallumának megadásával vagy a kérdés státuszának kiválasztásával, illetve a kettő együttes alkalmazásával. Egy-egy kérdésről is készíthető lista.
 • A vizsga- és gyakorlóhelyekre átadandó “Vizsgakész adathalmaz” összeállítja az átadáshoz szükséges formában, melynek során a szükséges paramétereket, adatállományokat és a gyakorló alrendszerek működését biztosító programot is hozzárendeli a leválogatott kérdésekhez.