hatteres open eredeti

Távkapcsolat az OPEN-nel

Elérhetőségeink!

A vonalas számokon hétfőtől - csütörtökig +36-1 399 0659, +36-1 399 0660,
mobil számainkon hétfőtől - péntekig vagyunk elérhetők. (lásd: Kapcsolatok )

Frissítve: 2019.05.06

Jelenleg 17 vendég és 0 felhasználó van vonalban.

OPENPÉNZ Teljes körű házipénztár rendszer


(az ár Nettó ár, az ÁFA-t nem tartalmazza!)

 

  

Az OPENPENZ-W rendszer alapvető feladata az, hogy a pénztáron keresztül lebonyolításra kerülő gazdasági eseményekről (a készpénzhelyzetről) megbízható, áttekinthető, naprakész információval segítse a Felhasználót, egyidejűleg az előírásoknak megfelelő pénztárbizonylatokat készítsen, valamint a pénztárral összefüggő nyilvántartásokat, ellenőrzéseket, könyvelési gyűjtéseket, összesítéseket elvégezze. Mindezt biztosítja az OPENPENZ-W rendszerünk. Minden pénztári feladatot maximálisan támogat (bizonylatok nyomtatása, jegyzőkönyvek, listák készítése). Kezeli az MNB 10/2007 rendelet alapján a „forintkerekítést is”. Tetszőleges számú devizában lehet e pénztárakat vezetni.  

Az OPENPENZ-W rendszer legújabb verziója pedig követi azokat a változásokat, amelyeket a számviteli törvény a házipénztár működtetésével kapcsolatban előír. Ellenőrző listákat készíthetünk a naponkénti átlag túllépéséről. Ami azonban a legfontosabb: folyamatosan figyeli a „maximumtúllépést” és már az első olyan bevételi tételtől kezdve jelzi a képernyőn a túllépés tényét.

A szoftvercsaládnak 4 eleme van:

OPENPÉNZ-W 500 7 000.-Ft   mely mindent tud, amit az alábbiakban leírunk, de évente csak 500 pénztárbizonylat készíthető vele
OPENPÉNZ-W 12 000.-Ft   mely nem tartalmaz tétel korlátot
OPENPÉNZ-W+ 500 15 000.-Ft   mely 500-as tételkorláttal rendelkezik és elő lehet készíteni vele a következő időszak bizonylatait is
OPENPÉNZ-W+ 20 000.-Ft   mely nem tartalmazza a tételkorlátot


A két utóbbi esetben kinyomtatás nélkül, előkészítő jelleggel fel lehet vinni a következő időszak bizonylatainak adatait (pl. amikor másnapra sok kis kp-s számla kibocsátása várható), majd a készpénz mozgáskor már csak ki kell választani a már előkészített pénztári adatokat és ki kell nyomtatni a megfelelő pénztárbizonylatot. Természetesen a napi maximum figyelés tablóját le lehet kérni az előkészített „bizonylatok” értékeinek figyelembe vételével is. Ennek alapján még az is ütemezhető, hogy mely napokon kell a készpénzállomány banki feladását elvégezni.

Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi CXXXI. törvény módosította a számvitelről szóló 2000.évi C. törvény 14. paragrafusát, amely egy új (8) bekezdéssel bővült, és előírta, hogy a pénzkezelési szabályzatban rendelkezni kell legalább a pénzforgalom (készpénzben, illetve bankszámlán történő) lebonyolításának rendjéről, a pénzkezelés személyi és tárgyi feltételeiről, felelősségi szabályairól. Rendelkezni kell továbbá a készpénzben és a bankszámlán tartott pénzeszközök közötti forgalomról, a készpénzállományt érintő pénzmozgások jogcímeiről és eljárási rendjéről, a napi készpénz záró állomány maximális mértékéről, a készpénzállomány ellenőrzésekor követendő eljárásról, az ellenőrzés gyakoriságáról, a pénzszállítás feltételeiről, a pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylatok rendjéről, és a pénzforgalommal kapcsolatos nyilvántartási szabályokról.

A számviteli törvény új, a házipénztár maximális havi átlagos záró állományára vonatkozó előírását 2009. január 01-től kell alkalmazni. A készpénzállomány meghatározott záró állományának túllépése 500 ezer Ft-ig terjedő mulasztási bírsággal sújtható!

2009. január 01-től a készpénz napi záró állományának naptári hónaponként számított napi átlaga nem haladhatja meg az előző üzleti év - éves szintre számított - összes bevételének 2 százalékát, illetve, ha az előző üzleti év összes bevételének 2 százaléka nem éri el az 500 ezer forintot, akkor az 500 ezer forintot. Az átlag számításánál az adott hónap naptári napjainak záró készpénz állományát kell figyelembe venni. Mindaddig, amíg az előző üzleti év összes bevétel adata nem áll rendelkezésre, addig az azt megelőző üzleti év összes bevételét kell alapul venni.

2009. január 01-től a záró készpénzállomány naptári hónaponként számított naponkénti átlaga

  • nem haladhatja meg az 500.000,- Ft-ot, vagy
  • az előző évi bevétel 2 %-át.

Figyelem!

Naptári hónaponként számított naponkénti átlagot kell figyelembe venni! Tehát, nem elegendő, ha a hónap utolsó napján kevesebb a házipénztár záró állománya az engedélyezettnél!